Parkyssolar Referens Grimsås

Karl-Magnus Andersson, Grimsås Gård


Lantbruk

"Drömmen är att på sikt kunna koppla bort sig från nätet", säger Karl-Magnus som har ett stort intresse av att så långt det är möjligt nå självförsörjning, och har därför installerat solfångare både på bostaden och på ladugårdstaket. Han har i flera år gått och funderat på ett vindkraftverk men solcellerna kom före. Ekonomin är något sekundär och därför finns en överkapacitet sommartid för att få ut så mycket el som möjligt även resten av året.
Paneler

Kungälv Energis solpark

Markanläggning

Kungälv Energi byggde en andelspark på det gamla solfångarfältet vid återvinningscentralen Munkgärde.
Parkyssolar Mark Sandhult

Sandhult-Sandareds Elektriska

Markanläggning

Inför firandet av Sandhult-Sandareds Elektriskas 100 års jubileum så installerades en markanläggning på 220 kW, som därmed är Sjuhäradsbygdens största solcellsanläggning. Anläggningen är ett samarbetsprojekt mellan SSEL och Parkys Solar där Parkys stått för projektering och leverans och där SSEL står för montage och drift. Ett lyckat partneringsprojekt.
Tvärred 1

Ingvar Svensson, Tvärredslunds Gård

Lantbruk


På detta ladugårdstak invid Åsunden installerades 25kW solpaneler i början på 2016. Ägaren har redan funderat på att bygga ut på resterande del av taket, då han snabbt kunde konstatera att resultatet var bättre än väntat.
 "Vi kände oss lite som pionjärer", säger Ingvar om sin panelinstallation.
DJI 0330

Centiro Solutions

Kommersiellt


Den globala knutpunkten i Borås har försetts med solpaneler för att bidra till självförsörjningen av energi och främja arbetet med förnybar energi. Huset har högsta miljöklass och en del i detta är solcellerna på taket.
Kom i kontakt
Saknar du information eller vill veta mer om oss som företag, kontakta oss gärna.
Kontakt